Vizyon

•Sahip olduğu vizyon, girișimci ruh ve cesaretle ürettiği genç odalarını dünya pazarında iddia sahibi yapacak güce ve kararlılığa sahiptir.

•Yeniliklereveyaratıcılığadeğerverir,araștırma- geliștirmeye yatırım yapar.

•Geleceğe giden yolda, geçmișten güç ve ders almanın öneminin bilinciyle ulusal değerlere bağlıdır.

•Bașarının anahtarının verimli, disiplinli ve planlı olarak çalıșmak olduğuna inanır.

•Çalıșanlarına değer katar; mesleki eğitim ve gelișime olanak tanır; bașarıyı ödüllendirir.

•Faaliyet gösterdiği her alanda en iyi olmak için çalıșır. Sonuca odaklanır. Üründe ve hizmette kaliteden ödün vermez.

•Müșteri odaklıdır, pazarın talep ve beklentilerini tespit ederek, üretimini ona göre yönlendirir.